چرا لکه های قهوه ای ظاهر می شوند؟

عوامل مختلفي مي توانند روي ميزان و كيفيت رنگدانه ها و سلولهاي رنگدانه ساز تاثير گذاشته و باعث تغيير رنگ پوست و ايجاد لك هاي تيره صورت شوند كه عبارتند از :

• بيماريها و اختلالات ارثي و ژنتيكي

• بيماريهاي سوخت و ساز سلولي

• بيماريهاي هورموني

• بيماريهاي التهابي

• عفونت هاي موضعي پوست

• عوامل شيميا يي، دارو ها

• علل تغذيه اي شامل كمبود ويتامين ها و سوء تغذيه

• بالا خره بدخيمي هاي پوستي.

لک ها بیشتر در کدام نواحی پوست بوجود می آیند؟
ملاسما یا لک حاملگی
کک مک یا فرکل
لک های پیری
لک های ناشی از سوء تغذیه و کمبود ویتامین
برنامه ضد لک تالگو
.THALGO. All Rights Reserved. Designed by KAVEH MOHAMMADI ©